گروه وکلا و مشاورین حقوقی

توقیف یارانه توسط زوجه

برای وصول مهریه ،همسر بنده یک چهارم حقوقم را برداشت می کند آیا می تواند یارانه اینجانب را نیز توقیف نماید؟

با معرفی شماره حسابی که یارانه به آن واریز می شود می تواند وجوه مذکور را توقیف نماید.

بدون نظر

ارسال نظر