گروه وکلا و مشاورین حقوقی

طلاق توافقي چگونه است؟

طلاق توافقي چگونه است؟

طلاق توافقی در واقع توافق زوجین است نسبت به نحوه پرداخت مهریه و حضانت فرزندان مشترک و جهيزیه و نفقه گذشته زوجه اگر پرداخت نشده باشد و چنانچه به توافق رسيدند دادگاه پس از تکمیل پرونده اجازه طلاق می دهد.

بدون نظر

ارسال نظر