گروه وکلا و مشاورین حقوقی

نامگذاری معابر بدون مصوبه شورا ممنوع است

اعضای شورای شهر تهران در جریان نود و هشتمین جلسه خود اشاره کردند:

مجتبي شاكري -رئيس كميسيون نامگذاري شورا – به تغيير نام برخي از معابر در مناطق تهران كه به‌صورت غيرقانوني به نام شهدا نامگذاري شده است ؛گفت:

در پاره‌اي از موارد نيز سازمان زيباسازي كه مسئول نصب پلاك‌هاست مقصر است، چراكه نبايد خارج از مصوبه شورا اقدام به نصب پلاك‌ها كند. وي از رئيس شورا خواست تا طي تذكري به شهرداري از ادامه چنين اقداماتي جلوگيري شود.

تاریخ:93/7/7

بدون نظر

ارسال نظر