گروه نجوا

هدف اصلی از راه اندازی این سایت نقش آفرینی در منفعت عمومی از طریق :

  • نشر جستارها ومقالات و اندیشه های حقوقی
  • ارتقای سطح آگاهی های حقوقی جامعه
  • معرفی وکلای مجرب
  • ارائه مشاوره حقوقی

بر این باور هستیم که انتشار جستارهای حقوقی ، مطالب و مباحث دانشجویان ، پژوهشگران ، منتقدان ، وکلا و اساتید علم حقوق در زمینه های مختلف حقوقی جهت  آحاد جامعه ، از جمله دانشجویان حقوق و وکلا و مشاورین و قضات و تصمیم گیران ، تدوین کنندگان دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قوانین و…. می تواند مفید باشد.

به قول حضرت شیخ اجل سعدی علیه الرحمه :

بماند سالها این نظم و ترتیب

زما هر ذره خاک افتاده جایی

غرض نقشیست کز ما باز ماند

که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت

کند در حق درویشان دعایی

شما عزیزان می توانید با ارسال مقالات ، نوشته ها ، اندیشه ها و جستار های حقوقی خود در مسائل مختلف حقوقی ما را در این راه کمک کنید بدین منظور مطالب خود را از طریق بخش ارسال مقاله ارسال نمایید .

ضمنا” عزیزانی که نیاز به ارائه مشاوره حقوقی و یا وکالت دارند می توانند از بخش تماس با ما از خدمات حقوقی این سایت نیز بهره مند شوند