گروه وکلا و مشاورین حقوقی

تصرف مشاعات

یکی از مراجعین به نجوا برای گرفتن مشورت ، مشکلی را عنوان کرد که با کمک وکیل احقاق حق شد از آنجا که ممکن است برای فراد دیگری نیز  چنین موردی پیش آید حکایت مذکور را بطور خلاصه در اینجا ذکر می کنم(اسامی افراد فرضی است ):

افشین (خواهان) در ساختمانی واقع در اتوبان رسالت خیابان بنی هاشم زندگی می کرد که دارای سه واحد مسکونی و دو واحد تجاری بود .افشین تنها مالک یک واحد مسکونی بود . مالک واحد مسکونی دیگر و دو واحد تجاری فردی بود بنام کیوان که خودش این ساختمان را ساخته بود . اختلاف از اینجا شروع شده بود که کیوان با این استدلال که بیشتر ساختمان در تملک وی است مزاحمت هایی برای افشین ایجاد کرده بود از جمله اینکه با استفاده از مشاعات یک انباری بزرگ در زیرزمین احداث کرده بود به عنوان انباری واحد های تجاری . دستشوئی و توالتی هم اضافه کرده بود  تا متصرفین واحد های تجاری از آن استفاده کنند و این امر باعث شده بود هفت هشت نفری کلید ساختمان را داشته باشند .وسایل اضافی این مغازه ها هم درون حیاط پخش و پلا بود . افشین چندین بار به کیوان اعتراض می کند و از او خواهش می کند بخاطر زندگی او و زن و بچه اش وضعیت ناراحت کننده ای پیش آمده و امنیت ساختمان کم شده است مهمانان ما با تعجب این وضعیت را مشاهده می کنند و آبروی ما جلوی فامیل رفته است.و از این صحبت ها. اما کیوان هر بار پاسخ می هد که تصمیم با اکثریت است و من مالک اکثریت این ساختمان هستم و اگه نمی توانی این وضع را تحمل کنی بفروش و از اینجا برو.

کیوان از طریق همین سایت با مشاورین ما آشنا شد و طرح دعوی او را یکی از وکلای نجوا پذیرفت .با توجه به اینکه تصرف هریک از مالکین به تنهایی در مشاعات ساختمان ممنوع است.به عنوان ایجاد مزاحمت طرح دعوی شد و از طریق قانون کلیه مزاحمت ها رفع گردید.

بدون نظر

ارسال نظر