پیشنهاد اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹

دولت لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

همانگونه که کم و بیش در جریان ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هستید بحث بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی در رابطه با نقل و انتقال خودرو چند وقتی است که مطرح است دفاتر اسناد رسمی می گویند برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی جهت انتقال رسمی خودرو کفایت ندارد اما راهنمایی و رانندگی می گوید کافی است .یکبار هم دادستان کل کشور ورود کرد و اظهار نمود که برگ سبز کافیست.

اینک به منظور یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو ، تسهیل و تسریع در این خصوص همچنین کاهش یا حذف هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت ، تمرکز نقل و انتقالات مربوط ..دولت لایحه ای را در تاریخ 1400/12/15 به مجلس ارائه نمود .

ابهام در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بود بهمین خاطر اصلاحیه ای در این خصوص آماده شد .

 بطور کلی طبق این پیشنهاد متعاملین خودرو (خریدار و فروشنده ) به مراکز تعیین شده راهنمایی و رانندگی مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت می کنند.

پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی های لازم از قبیل اصالت خودرو ، هویت متعاملین ، اقامتگاه خریدار ، پرداخت جریمه ها و.. را انجام و اقدام به اختصاص پلاک یه نام آخرین مالک و نصب بر روی خودرو و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی خودرو می نماید .

مراجع قضایی د ادارات اجرای اسناد رسمی مکلف می شوند تا به صورت آن لاین یک نسخه از احکام قطعی سلب یا انتقال مالکیت ، حجر و ورشکستگی اشخاص و دستور های مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند .

نتیجه اینکه در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ، دفاتر اسناد رسمی از فرآیند نقل و انتقال خودرو حذف می شوند.

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر