دستورالعمل اجرایی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران


ساعد امین جعفری

کارشناس مسائل حقوقی
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌هاي اجرايی در خصوص چگونگی اجرای تكليف مقرر در بند (د) تصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و مفاد بخشنامه مشترك شماره ۱۳۷۵۸ به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

یک تبصره و ابهامات بی شمار

بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400  سوالات متعددی را برای دستگاه های مشمول ایجاد نموده است که سازمان اداری و استخدامی کشور را وادار نمود تا بخشنامه ای صادر و پاسخ سوالات متداول در این خصوص را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.با این بخشنامه درخواست شده تا دستگاههای اجرایی با توجه به پاسخ تدوین شده ، رأساً نسبت به انجام اقدامات لازم درخصوص استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین بند قانونی فوق الذکر اقدام نموده و از مکاتبات غیرضرور در این خصوص خودداری نمایند.

اما بند د تبصره 20 قانون بودجه چیست؟

بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 عنوان می دارد:

د – در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسؤولیت حُسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام ‌دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

دریافت متن کامل

بدون نظر

ارسال نظر