شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یکی از ارکان سازمان بورس در نظر گرفته بودکه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

استدلالی که دیوان عدالت اداری دارد اینست که طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار 1384/9/1« شورای عالی بورس و اوراق بهادار» و « سازمان بورس و اوراق بهادار » هردو از ارکان بازار اوراق بهادار هستند و طبق ماده 3 همین قانون شورای عالی بورس مرجع تصویب سیاست های کلان بازار اوراق بهادار است و قرار دادن این شورا به عنوان رکن سازمان بورس در ماده 7 اساسنامه سازمان بورس ، بر خلاف قانون و موجب کنترل جایگاه قانونی شورای عالی بورس خواهد شد .( رای 1145 مورخ 1400/4/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

بدون نظر

ارسال نظر