نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی روی پشت بام

ممنوعیت نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی روی پشت بام حکم صریح قانونی ندارد.

شورای اسلام شهر یزد در تعرفه عوارض سال 1399 مقرر داشته که تابلو های منصوبه روی پشت بام در سطح شهر برچیده شود و عوارض مدت بهره برداری از سال 1397 با ضریب خاصی تعیین نموده است با شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی دیوان در رای خود تصریح نمود

اولا” شورای اسلامی شهر اختیار وضع حکم در خصوص جمع آوری تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام ها را ندارد.(مستفاد از بند 25 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375)

دوم اینکه چنانچه برای این موضوع عوارضی وضع می نماید؛ قابل تسری به گذشته نیست و اصولا”وضع عوارض توسط شوراها باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد .

(کد2939_ 1400)

تنظیم :

ساعد  امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر