کاهش نرخ مالیات بر ارث طبق قانون جدید مالیات های مستقیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ویژگی‌ها و مزیت‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ساده سازی، تسهیل و کاهش نرخ مالیات بر ارث است.

رویکردهای اصلی اصلاحیه جدید قانون مالیاتها، کاهش هزینه های مودیان مالیاتی و نیز سازمان مالیاتی است که این مقوله در افزایش اعتماد بین مودیان و سازمان مالیاتی نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت.

یکی از بخشهایی که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94/4/31 تغییرات و اصلاحات بسیاری یافته مالیات بر ارث بوده که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تسهیل در انجام امور مودیان را به همراه دارد.

اساسی ترین تغییر ایجاد شده در بخش مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی و صدور مفاصا حساب مالیاتی است که در قانون جدید با ساده سازی و حذف مواد و تبصره‌هایی که دشواریهایی را برای ورثه ایجاد می‌کند و گاهی موجب نارضایتی آنها از سیستم مالیاتی می شود تلاش شده این نقایص رفع شود.

1-در قانون جدید بر خلاف گذشته نیازی نیست که همه دارایی‌های متوفی به صورت یکجا محاسبه و برای پرداخت مالیاتی آن اقدام شود بلکه ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و داراییهای متوفی تصمیم گرفته و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. این تسهیل در فرایند مالیات برارث، موجب ایجاد رضایت در وراث شده و تمکین مالیاتی را در سطح جامعه افزایش می دهد.

2-یکی دیگر از تغییرات مثبت صورت گرفته در قانون جدید، زمان ارائه اظهار نامه مالیاتی متوفی از شش ماه به یک سال افزایش یافت.از آنجا که در برخی موارد ورثه و بازماندگان بر اثر تالمات روحی وارده و گاهی به علت عدم اطلاع و مشکلات و ترس از پرداخت مالیات سنگین در موعد تعیین شده به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمی کردند، همین امر تحقق درآمدهای مالیاتی را در بخش مالیات بر ارث مختل کرده و نارضایتی ورثه را نیز در پی داشت. با افزایش زمان ارائه اظهارنامه، ورثه زمان کافی را برای مراجعه و پرداخت مالیات با میل و رغبت پیدا می‌کنند.

3-نرخهای جدید در نظر گرفته شده برای هریک از اموال متوفی در قانون جدید مالیاتهای مستقیم، یکی از تغییرات محسوس و بسیار کارآمد است. در قانون فعلی، اموال و دارایی‌های متوفی به قیمت روز فوت، محاسبه و مالیات آن دریافت می شد، در حالی که با تغییرات به وجود آمده در این بخش، ارزش دارایی‌های متوفی به قیمت روز انتقال به وراث، مبنای محاسبه مالیات می باشد که این امر موجب می شود ورثه در اولین فرصت نسبت به انحصار وراثت و پرداخت مالیات اقدام نمایند و امید به کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده، آنها را از اینکار منصرف نکند.

ارزش گذاری اموال متوفی به نرخ روز انتقال، علاوه بر اینکه امر رسیدگی و تعیین مالیات را توسط ادارات مالیاتی بسیار سهل و آسان می‌کند، باورپذیری و همراهی ورثه برای تمکین به قانون و پرداخت مالیات تعیین شده را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و مودیان در این بخش به حداقل خواهد رسید و این همان هدفی است که سیستم مالیاتی با ساده سازی و اصلاح در قانون مالیاتهای مستقیم دنبال می‌کند.

1395/1/24

بدون نظر

ارسال نظر