گروه وکلا و مشاورین حقوقی

از فردی طلبی داشتم الان مطلع شدم وی فوت کرده است .آیا می توانم از اموال او توقیف کنم؟

       اگر طلب شما مستند به سند رسمی باشد و یا حکم قطعی دادگاه به نفع شما صادر شده باشد می توانید به مقدار طلبتان مهر و موم ترکه را تقاضا نمائید

بدون نظر

ارسال نظر