گروه وکلا و مشاورین حقوقی

در زیر یک نوشته ای که اینجانب امضاء و اثر انگشت زدم …


 
– در زیر یک نوشته ای که اینجانب امضاء و اثر انگشت زدم ؛دارنده متن ابتدای برگه را بریده و در قسمت خالی متنی مبنی بر اینکه به او مبلغی پول بدهکارم را نوشته است. چطور ثابت کنم که او مرا فریب داده است؟

این اقدام به صورتی که توضیح داده اید جعل محسوب می شود و شما می توانیدبا مراجعه به دادسرای محل از او شکایت نمایید.

بدون نظر

ارسال نظر