گروه وکلا و مشاورین حقوقی

تقاضای افراز ملک ورثه ای

تقاضای افراز ملکی را کرده ام ولی با توجه به اینکه ملک در تصرف ورثه است آنها ممکن است اصلا” در را روی مامور ثبت باز نکنند تکلیف چیست

با دستور قضائی و با حضور مأمور افراز انجام می شود . مامور مربوطه شما را راهنمایی می کند.

بدون نظر

ارسال نظر