گروه وکلا و مشاورین حقوقی

سند دار کردن زمین در حال ساخت جهت گرفتن وام

زمینی را بصورت قولنامه ای خریداری کرده ام و پروانه ساخت نیز برای آن گرفته ام از طرف دیگر در بانک مسکن 15 میلیون تومان سپرده گذاری کرده ام. اما متاسفانه بانک به من وامی پرداخت نمی کند و می گوید که زمین باید دارای سند ثبتی باشد و سند جایگزین را هم قبول نمی کند. از طرفی ثبت اسناد هم سند نمی دهد. چگونه می توانم زمینم را سند دار کنم .

باید دید که ملک مزبور پلاک ثبتی دارد یا خیر . اگر دارای پلاک ثبتی باشد ولی بنام شما نیست و بنام مالک و یا فروشنده است شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وی بدهید .

تماس جهت سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر