گروه وکلا و مشاورین حقوقی

صدور وکالتنامه از روی وکالتنامه بدون حق توکیل به غیر

در وکالتنامه ای که حق توکیل به غیر قید نشده بود ، دفترخانه ای از روی آن یک وکالتنامه دیگری تنظیم کرده است که در پی آن ، شخص اخیر با این وکالتنامه غیر قانونی یک ملک را بنام خود سند زده است . آیا این سند معتبر است ؟ آیا از آن دفترخانه می شود شکایت کرد ؟

شکایت از دفترخانه ممکن خواهد بود اما شما باید دنبال نتیجه باشید وگرنه شکایت از دفترخانه موجب ابطال سند نخواهد شد.

تماس جهت سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر