وضع عوارض برای تفکیکی اعیانی از سوی شهرداری

آیا شهرداری می تواند برای تفکیک اعیانی با هرنوع کاربری ، عوارض تعیین و مطالبه کند؟ اصولا” طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک ، تفکیک ملک بر عهده اداره ثبت است و شهرداری ها در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارند. چنانچه در موردی با مطالبه شهرداری در این خصوص مواجه شدید ؛ بیان فرمائید که اقدامشان غیر قانونی است و دیوان عدالت ابطال خواهد کرد.

بدون نظر

ارسال نظر