گروه وکلا و مشاورین حقوقی

چند باب مغازه ، در یک زمین احداث شده است جهت افراز آن اقدام شده …

چند باب مغازه ، در یک زمین احداث شده است جهت افراز آن اقدام شده ولی اداره ثبت گفته است بخاطر نداشتن مشترکات قابل تفکیک نیست .چگونه موضوع را پیگیری کنیم؟

تصمیم اداره ثبت ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه های عمومی می باشد.

بدون نظر

ارسال نظر