اشتغال به تحصیل زوجه

دو سال پیش با دختری آشنا شدم و بعد از رفت و آمد خانواده ها با هم ازدواج کردیم بعد نامبرده در یکی از شهرستان های اطراف محل سکونتمان دانشگاه قبول شد و دو ترم هم با مشکلات زیاد دانشگاه رفت الان واقعا ادامه تحصیل ایشان باعث دردسر شده است موقع ازدواج هم شرطی مبنی بر اینکه زوجه ادامه تحصیل بدهد؛ نشد.آیا می توانم از طریق دادگاه تقاضای عدم اشتغال به تحصیل همسرم را بگیرم؟

اشتغال به تحصیل از شمول عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است مگر اینکه موضوع را از قاعده نشوز زوجه دنبال کنید.

بدون نظر

ارسال نظر