گروه وکلا و مشاورین حقوقی

تعویق در پرداخت اقساط مهریه

مردی محکوم به پرداخت مهریه همسر خود شده است و هر 3 ماه یک سکه می پردازد.با افزایش قیمت سکه ، پرداخت یک قسط آن به تعویق افتاده است زوجه از طریق اجرای احکام کل حقوق وی را توقیف کرده است در حالی که اجازه این کار رانداشته است آیا می توان علیه قاضی اقدام نمود؟

طبق ماده 96 قانون اجرای احکام ، دادگاه می تواند یک سوم حقوق محکوم علیه درصورتیکه مجرد باشد توقیف نماید و اگر محکوم علیه متاهل باشد فقط یک چهارم حقوق را توقیف نماید.بنابراین توقیف کل حقوق تخلف است. موضوع از طریق دادسرای انتظامی قضات قابل پیگیری است.

تماس جهت سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر