گروه وکلا و مشاورین حقوقی

تهیه منزل و وسایل آن توسط زوج

در حکم دادگاه خانواده قید شده است که زوج باید برای برگشت زوجه منزلی با وسایل زندگی تهیه کند با توجه به اینکه تمام وسایل زوج در منزل اولی که به نام زوجه بوده است مانده ، و وی از بازگرداندن آن امتناع مینماید.تکلیف چیست؟

زوج باید در مورد استرداد اثاثیه طرح دعوی نمایید.

سایر سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر