گروه وکلا و مشاورین حقوقی

طلاق از طریق صدور حکم اعسار

مردی محکوم به پرداخت مهریه به میزان هر 3 ماه یک عدد سکه گردیده است ماهیانه هم 120 هزارتومان نفقه به ایشان پرداخت میکند آیا میتواند به استناد حکم اعسار ، همسرش را طلاق بدهد یا میبایست تمام مهریه را نقدا پرداخت نماید.

با توجه به اینکه حکم قطعی اعسار و تقسیط صادر شده است می تواند او را طلاق دهد و دادگاه مرد را بر مبنای حکم اعسار و تقسیط مکلف به پرداخت اقساط در طلاق می کند.

سایر سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر