گروه وکلا و مشاورین حقوقی

عدم اجازه اشتغال زن در عقدنامه

در عقدنامه ای اجازه اشتغال زن نوشته نشده است . پس از چندی از زندگی مشترک زوجه مشغول بکار می شود.آیا مرد میتواند قانونا”از محل کار زوجه خود بخواهد تا مانع اشتغال وی شوند؟

اگر در عقدنامه این حق به زن داده نشده باشد زن می تواند خارج از خانه اشتغال داشته باشد. النهایه نفقه به وی تعلق نمی گیرد اما در صورتیکه مرد بتواند ثابت کند که آن شغل منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زنش می باشد می تواند مانع اشتغال زن شود.

سایر سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر