عدم حضور زوج در دفتررسمی طلاق با وجود گواهی عدم امکان سازش

از شوهرم بصورت توافقی جدا شدم پس از سه ماه از قطعی شدن گواهی عدم امکان سازش ، رای را به دفتر ازدواج و طلاق بردم ولی شوهر م از مراجعه به دفتر طلاق خودداری نموده و مجهول المکان شده است .چه باید بکنم؟

اگر از طرف شوهرتان وکالتنامه رسمی برای اجرای صیغه طلاق دارید با آن اقدام کنید . اما اگر چنین سندی ندارید گواهی عدم امکان سازش با گذشت مهلت مقرر از درجه اعتبار ساقط می شود.

بدون نظر

ارسال نظر