گروه وکلا و مشاورین حقوقی

وصول مهریه مازاد بر 110سکه

با توجه به قانون جدید مهریه 110 سکه، اگر مهریه ای 250 سکه باشد و مردی در نتیجه حکم صادره تا 110 سکه را پرداخته باشد ولی بعد ازآن را نتواند بپردازد .آیا زن می تواند مرد را بازداشت کند؟

برای بازداشت مازاد بر 110 سکه موجب قانونی وجود نخواهد داشت .

سایر سوالات حقوقی و کیفری 09123598168

بدون نظر

ارسال نظر