معوقات کارگری

یه سری حقوق معوقه از کارفرمای خود داشتم مثل حق سنوات ، مجبور شدم از طریق مراجعه به اداره کار محل اقدام و موفق شدم محکومیت کارفرما را بگیرم ؛ اعتراض گذاشت ؛ باز محکوم شد الان چندماهی است که امروز و فردا کرده و به من گفتند که می توانی خسارت تاخیر این مدت را مطالبه کنی الان چگونه و از چه طریق باید اقدام کنم؟آیا دوباره باید به اداره کار مراجعه کنم؟

شما لازم نیست که به اداره کار مراجعه کنید یه وحدت رویه ای در این خصوص وجود دارد که طریق اقدام را مشخص کرده ؛ طبق این رویه شما باید دادخواست حقوقی علیه محکوم علیه (کارفرما) تنظیم و تسلیم دادگاه حقوقی محل نمایید.

بدون نظر

ارسال نظر