گروه وکلا و مشاورین حقوقی

– درهنگام اجاره مغازه ای پولی بعنوان پول پیش ،پرداخت میشود. آیا این پول بعنوان سرقفلی یاحق کسب و پیشه تلقی می شود .؟

چنانچه وجه پرداخت شده بعنوان سرقفلی تصریح شده باشد آثار حقوقی سرقفلی را خواهد داشت.در غیر اینصورت سرقفلی نخواهد بود. بنابراین لازم است در سند اجاره تصریح گردد که این وجه تحت کدامیک از دو عنوان (سرقفلی یا قرض الحسنه ) پرداخت می گردد.

بدون نظر

ارسال نظر