گروه وکلا و مشاورین حقوقی

در مقررات استخدامی شرطی به نام نداشتن سوء پیشینه کیفری وجود دارد…

معمولا” در مقررات استخدامی شرطی به نام نداشتن سوء پیشینه کیفری وجود دارد .اکنون درصدد استخدام در یکی از ادارات دولتی هستم ولی حدود 8 سال پیش ، بدلیل عجز از تامین قرار وثیقه ،به مدت یک شب در زندان به سر بردم که با قرار وثیقه و پرداخت جریمه آزاد شدم. می خواستم ببینم بعد از این مدت این سوء پیشینه به منزله منع در استخدام ادارات دولتی میباشد؟

با توجه به توضیح شما ، در حال حاضر از این جهت فاقد پیشینه محکومیت مؤثر کیفری بوده و از حقوق اجتماعی محروم نیستید. ضمن آنکه بازداشتی شما بلحاظ عجز از تأمین قراروثیقه بوده است نه بجهت محکومیت کیفری که ناشی از صدور حکم حبس بوده باشد فلذا این نوع بازداشتی ها درزندان یا بازداشتگاه های کلانتری ها بعنوان سابقه محکومیت مؤثر کیفری در سجل کیفری افراد ثبت نمی شود.

بدون نظر

ارسال نظر