لوایح قانونی / 18121400

دولت لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. همانگونه که کم و بیش در جریان ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هستید بحث بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد...