آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در سال 86 تصویب گردید .آئین نامه اجرائی این قانون طبق ماده 10 می بایست ظرف سه ماه توسط وزلرت صناایع و معادن (وقت) تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید در سال 89 تصمیم نامه ایی ابلاغ گردید ولی تهیه آئین نامه به تاخیر افتاد و در پایان سال 93 تهیه شد مجددا تصویب آن عقب افتاد تا در آخر در فروردین 95 به تصویب هیات وزیران رسید .

در این آئین نامه ضوابط و روش های مختلف فروش و تعهدات فروشندگان و دوره تضمین و شرایط خدمات مذکور مشخص گردیده است.

بدون نظر

ارسال نظر