آئین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی ابلاغ شد

آئین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی موضوع ماده 252 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در فروردین 95 ابلاغ گردید

در این آئین نامه شیوه های اجرائی قرارهای نظارت و تامین قضائی مشخص شد.

قرار های نظارت :

معرفی متهم به مرکز یا نهاد( واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی و ضابطان دادگستری) – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری – منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی – ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز – ممنوعیت خروج از کشور.

قرارهای تامین قضائی:

قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح – قرار التزام به عدم خروج از منزل یل محل اقامت.

بدون نظر

ارسال نظر