آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی” طی نامه شماره ۱۳۸۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

بدون نظر

ارسال نظر