ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الزام مالکان به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص الزام مالکان به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک

با رای شماره 1218 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردید .

بخشنامه مزبور جهت نقل و انتقال رسمی املاک و یا اجاره نامه رسمی ،مالکان را ملزم می نمود تا علاوه بر اخذ استعلام از دفتر خانه تنظیم کننده سند ، نسبت به تهیه مبایعه نامه و کد رهگیری از مشاوری املاک اقدام نمایند.با ابطال بخشنامه موصوف ، هر مالکی بنا به ضرورت و مصلحت که نخواهد نسبت به تهیه مبایعه نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماید ؛ می تواند بدون مبایعه نامه و داشتن کد رهگیری مستقیما” به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام نماید.

بدون نظر

ارسال نظر