اخذ عوارض تفکیک از قطعات کمتر از 500متر مربع

تملک قسمتی از املاک و مستحدثات یا بهای آن بعنوان  عوارض تفکیک از قطعات کمتر از 500 متر مربع توسط شورا های اسلامی شهر تصویب و شهرداری ها هم اجرا نموده و بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است .

با این توصیف اما همچنان شاهد هستیم در گوشه و کنار این مملکت ، شورای اسلامی فلان شهر نسبت به وضع عوارض مذکور به اشکال مختلف اقدام می نمایند؛ مردم هم عده ای که از آرای صادره قبلی هیات عمومی دیوان عدالت مطلع هستند دوباره عریضه به دیوان می برند و مدتها کارشان متوقف می شود تا دیوان مجدد رای صادر نماید؛ اما هستند افرادی که یا اطلاع ندارند یا وقت اینکار را ندارند و بهر طریق از مصوبه شورا و اقدامات شهرداری تبعیت می نمایند .

حکم خلاف شرع بودن قضیه توسط فقهای شورای نگهبان بیان گردیده است . مجدد تاکید می گردد وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن برای قطعات کمتر از 500 مترمربع، توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار آنان بوده و ابطال شده است .(رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 2544 مورخ 1400/9/23 ) شاید بعنوان ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از تکرار مصوبات اینچنینی هیات مرکزی حل اختلاف بتواند در این زمینه گام موثری بردارد.

بدون نظر

ارسال نظر