تعیین حریم برخی از راه های کشور

مصوبات مورخ 99/11/14 و 1400/3/2 کمیسیون تعیین حریم راه های کشور از سوی دبیر کمیسیون منتشر شد .

طبق تعریف به کل اراضی طولی و عرضی که برای جاده سازی و تعریض و اقدامات راهداری و ایمنی بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد حریم راه گفته می شود. 

بد نیست بدانید ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع 100 متری از انتهای حریم قانونی راهها برابر ماده 17 قانون اصلاح راهها و راه آهن بدون کسب مجوز از وزارت راه و ترابری ممنوع می‌باشد. بعبارت دیگر چنانچه حریم جاده ای 38 متر از وسط جاده  اعلام شده باشد؛ تا شعاع 138 متری از وسط جاده نمی توانید بدون اجازه وزارت راه و ترابری ساخت و ساز کنید .

طبق مصوبات اخیر کمیسیون تعیین حریم راه های کشور :

حریم قطعه دوم آزاد راه پردیس تا پلور _ محور آزاد راهی قم _گرمسار و محور بزرگراهی گرمسار _سمنان و مسیر سمنان _مشهد و حریم کنار گذر شمالی اراک با 6 خط عبور به طول 42 کیلومترو محور آنتنی حدفاصل کنارگذر مذکور تا محور اراک_سلفچگان با 4 خط عبور بطول 4/2 کیلومتر به میزان 76 متر (38 متر از وسط طرفین)تعیین و تصویب گردید.

 

 

بدون نظر

ارسال نظر