تعیین سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر پایه برای خدمات بستری در بخش اورژانس

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “تعیین سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر پایه برای خدمات بستری در بخش اورژانس” طی نامه شماره ۱۳۸۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به منظور کاهش هزینه های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم به خدمات سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات بستری در بخش فوریت های پزشکی به استثنای تریاژ معادل 90درصد تعیین می شود

دانلود فایل

 

 

 

بدون نظر

ارسال نظر