تعیین مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی

در راستای اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعیین مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی بخشنامه شماره ۶۵۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ صادر و ابلاغ نمود .

طبق این بخشنامه ، مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی برای زایمان 1 قلو 9 ماه و برای زایمان 2 قلو 12 ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین گردید.

به در خواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده است .

تاریخ اجرای بخشنامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورد اشاره است .زنانی که در این فاصله در مرخصی زایمان دو قلو یا بیشتر به سر می برند و سن فرزندان آنها کمتر از یکسال است از مرخصی 12 ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده های مرتبط بهره مند می شوند.

بدون نظر

ارسال نظر