سابقه محکومیت قطعی پس از کسر عفو و بخشش رهبری لحاظ می گردد

اتفاق خوبی که افتاد برای محکومین به حبس و در راستای اصول مربوط به جزای عمومی و حقوق کیفری این است که مثلا” اگر فردی محکوم به حبس 15 سال شده باشد و مورد عفو رهبری قرار گرفته و آنرا 7 سال کرده باشد بعنوان سابقه محکومیت قطعی بایستی 7 سال را ( یعنی رقمی که کاهش یافته ) مد نظر داشت نه محکومیت اولیه .

اهمیت این قضیه  بعنوان نمونه در جرائم مواد مخدر مشهود هست  اگر کسی بیش از 15 سال حبس قطعی داشته باشد و مرتکب یکی از جرائم مواد مخدر گردد حکمش اعدام است در برخی موارد دادگاه ها عفو رهبری را لحاظ نمی کردند و به میزان  حکم صادره اولیه نگاه می کردند حال اینکه اگر به دلایلی از جمله عفو و بخشش رهبری میزان حبس کاهش یابد ؛ لازم است سابقه محکومیت قطعی وی پس از کسر میزان عفو لحاظ گردد بهمین دلیل  سابقه محکومیت حبس وی زیر 15 سال آمده و  از اعدام خلاصی خواهد یافت .

خلاصه کنم اخیرا” دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 چنین حکمی را مقرر نمود و به تشتت آرا در این زمینه فیصله داد.

تنظیم :

ساعد امین جعفری- کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر