شاخص محاسبه مهریه و تاخیر تادیه اعلام شد

بانک مرکزی شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تادیه را به قوه قضاییه اعلام نمود.

بدون نظر

ارسال نظر