عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌ های کمتر از ۵۰۰ مترمربع

 

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور بسیاری از شوراهای اسلامی شهر برای تفکیک اراضی کمتر از 500متر نیز عوارض وضع می نمایند .

با شکایت افراد در دیوان عدالت اداری آراء متعدد و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۶۹۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ صادر و مصوبات این چنینی باطل شده است اما هنوز هم شاهد تکرار این مصوبات خلاف قانون هستیم  جا دارد  کمیته‌های انطباق در شواری اسلامی شهر  در بررسی مصوبات شوراها، آراء صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند و مانع از مصوبات مشابه توسط شوراهای اسلامی شهر ها شوند.

اینبار  جدول شماره ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری خرم‌آباد تنکابن که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلّیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع می باشد ،توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با آرای متعدد آن هیأت  ( از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ )تلقی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردید.(رأی شماره ۲۵۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/9/1400)

بدون نظر

ارسال نظر