ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مزبور

نحوه ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شد.

هیات وزیران  در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ نحوه ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب نمود

طبق این مصوبه ، ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند ؛ به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز ماموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ، بلامانع است .

(160229/ت 59606ه مورخ 1400/12/11)

تنظیم :

ساعد امین جعفری _ کارشناس حقوقی

بدون نظر

ارسال نظر