مددجویان تحت پوشش معاف از پرداخت هزینه دادرسی

مجلس شورای اسلامی در 94/12/18 یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی اضافه نمود که بر اساس آن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تائید یه رسمی از مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند

بدون نظر

ارسال نظر