آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هيأت وزیران درخصوص”آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”، طي نامه شماره ۱۳۶۲۷۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

کلیه شهرکها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت اماکن مذکور پیوست های حفاظتی _ انتظامی تدوین شده توسط نیروی انتظامی ج.ا.ا را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرائی شدن ابلاغ نماید.

بدون نظر

ارسال نظر