افزوده شدن سه فرودگاه برای ورود و خروج کالا و مسافر

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ هیات وزیران درخصوص “تعیین فرودگاههای مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر” طی نامه شماره ۱۳۸۷۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

فرودگاه های یاسوج (در استان کهگیلویه و بویر احمد)و شهدای سمنان (در استان سمنان)و شهدای جهرم (در استان فارس) به عنوان فرودگاه های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین شدند.

 

بدون نظر

ارسال نظر