ايثارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي خارج از شمول قانون مديريت خدمات کشوري نيز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشند

رأي شماره ۲۶۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ايثارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي خارج از شمول قانون مديريت خدمات کشوري نيز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشند.

موضوع از این قرار است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه خدمت کارکنان ایثارگر شهرداری تا ۳۵ سال استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند بعضی از شعب دیوان با استدلال اینکه طبق بند ۶ شق (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند مشمول امتیاز برخورداری از یک امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر را دارند و طبق بند (ر) ماده ۸۷ قانون مذکور، ایثارگران باداشتن مدرک کارشناسی مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت نمایند، لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند، بعضی دیگر از شعب با استدلال اینکه شهرداریها طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمـول قانون مزبـور مستثنی شده‌اند در حالی که بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است  و کارکنان شهرداری نمی‌توانند از مزایای مقرر در این بند استفاده نمایند زیرا کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه می‌باشند و در قوانین مذکور ادامه خدمت تا ۳۵ سال و مشاغل تخصصی پیش‌بینی نشده است، لذا حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/23 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود:

«با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۴۲ـ ۵/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر چند کارکنان شهرداری‌‌ها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری از شمول مـاده ۱۰۳ قـانون مذکور خـارج هستند، لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند»، بنابراین با توجه به بند قانونی مزبور، ایثارگران مشمول بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر صرف نظر از اینکه در برخی موارد مانند کارکنان شهرداری‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌‌اند . بنابه مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۶ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۹ (صادر شده از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۶ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ (صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .»

بنابراین ایثارگران عزیز بدانید فرقی نمی کند که  مشمول قانون خدمات کشوری باشید یا نباشید. چنانچه مدرک کارشناسی داشته باشید می توانید تا 35 سال خدمت کنید.

بدون نظر

ارسال نظر