با قسامه نمی توان مجازات تعزیری در نظر گرفت

در موارد لوث (ظن قاضی با توجه به قرائن و شواهد موجود مبنی بر وارد بودن اتهام به متهم)  قسامه از لحاظ جنبه خصوصی جرم ( یعنی پرداخت دیه و خسارات وارده به زیان دیده) امکان پذیر است ولی با قسامه نمی توان مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم تعیین کرد .

در این خصوص دادگاه ها نظر متفاوت داشتند برخی از محاکم در جرائم جنائی مثلا”قضیه ضرب و جرح عمدی با توجه به حدوث لوث از طریق قسامه ، رای صادر نموده و متهم را محکوم به پرداخت دیه و برای جنبه عمومی جرم نیز ، مجازات تعیین می کردند .

برخی دیگراز  دادگاه ها در این موارد فقط متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده و اظهار می داشتند که جنبه عمومی جرم با قسامه امکان پذیر نیست .

بالاخره هیات عمومی دیوان عالی کشور به این قضیه ورود نمود و نظر دسته دوم را پذیرفت (رای وحدت عمومی شماره 815 ) وفق این رای ، با قسامه نمی توان مجازات تعزیری تعیین کرد .

در حاشیه لازم به ذکر است :

قسامه در لغت به ‌معنی سوگند است. از لحاظ فقهی و حقوقی ، روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند.

نکته اول اینکه لوث به ‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود .در مواردی که هیچ دلیل معتبری مبنی بر اتهام وارده بر شخص متهم  وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد.

نکته دوم اینکه برای اثبات هر جرمی در صورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه برای اثبات آن اتهام استفاده کرد ؛ بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه یا برائت از آن به‌کار می‌رود.

 

بدون نظر

ارسال نظر