تکلیف فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری

طبق مصوبه هیئت وزیران جلسه 1400/11/20 فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات آنها بیش از 55 میلیارد ریال باشد مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان خواهند بود.

ملاک رقم مذکور حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالاو خدمات)آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است

لازم به ذکر است طبق آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 عدم انجام موضوع توسط اشخاص مذکور مشمول جرائم زیر می شود:

1_ عدم عضویت اشخاص مذکور در سامانه مودیان معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق پایانه های فروشگاهی یا 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی در همان سال مالی

2_ عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان ( البته پس از راه اندازی سامانه ) مشمول جریمه ای معادل 9 درصد ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان می باشد.

دریافت متن کامل

 

بدون نظر

ارسال نظر