دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۷۵۷۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا (1396-1400) مقرر داشته :

« در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.»

اینک در تاریخ 1400/11/13 دستورالعمل آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

در مقدمه اشاره شده است در راستا ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای « توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی » مندرج درفصل دوم سند تحول قضایی و بمنظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی ، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی و… این دستورالعمل تدوین شده است.

 

بدون نظر

ارسال نظر