مسائل حقوقی / 22121400

آقای بیژنی تعریف می کرد که چکی از یه بنده خدایی داشته ، در سررسید به بانک مراجعه می کند مطلع می شود که صاحب حساب فوت کرده ضمن اینکه حساب هم خالیه . طبق قانون شعبه باید گواهی برگشتی صادر کنه اما متاسفانه سیستم...

مسائل حقوقی / 19121400

این موضوع بنظر خیلی بدیهی است و اول تردید داشتم که آن را در سایت قراردهم ؛ منتهی به مصوبه کمیته سوخت شهرستان سیرجان در مورخ 1400/3/3 برخورد کردم که با هدف توزیع عادلانه بار میان شرکت های حمل و نقل و رفع مسائل و...

لوایح قانونی / 18121400

دولت لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. همانگونه که کم و بیش در جریان ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هستید بحث بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد...

مسائل حقوقی / 17121400

ممنوعیت نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی روی پشت بام حکم صریح قانونی ندارد. شورای اسلام شهر یزد در تعرفه عوارض سال 1399 مقرر داشته که تابلو های منصوبه روی پشت بام در سطح شهر برچیده شود و عوارض مدت بهره برداری از سال 1397 با ضریب...

مسائل حقوقی / 16121400

برخی از شهرداری ها باستناد مصوبه شورای اسلامی شهر هنگام محاسبه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان تامین منابع آب فضای سبز نیز اخذ می نمایند شورای اسلامی شهر آوه جهت تامین آب فضای سبز ، معادل 5 درصد عوارض صدور پروانه را...

مسائل حقوقی / 15121400

شورا ی اسلامی برخی از شهر ها ، عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده تغییر کاربری پیلوت ، پارکینگ و انباری پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری تصویب و شهرداری ها بر اساس آن عوارض مذکور را از مالکین مربوط اخذ می نمایند. هرچند وضع...

قوانین و مقررات / 14121400

نحوه ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شد. هیات وزیران  در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ نحوه ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه...

قوانین و مقررات / 14121400

موضوع : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ( نحوه استخدام رسمی ایثارگرانی که در دستگاه های اجرائی بصورت قراردادی به کارگیری شده اند.) توسط دیوان عدالت اداری در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه...

قوانین و مقررات / 13121400

 دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ شدند هیات وزیران در جلسه...

مسائل حقوقی / 12121400

معمولا" مهمترین تخلفات ساختمانی یا ناشی از اضافه بنا مازاد بر تراکم یا مازاد بر مندرجات پروانه یا تغییر کاربری پیلوت است که موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رای صادره یا منتهی به تخریب اضافه بنا یا جمع آوری مستحدثات جدید ناشی...