مسائل حقوقی / 11121400

معاونت گردشگری سازمان (وزارت)میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامه‌‌ای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نموده بود که برخی از مفاد بخشنامه مذکور طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی...

مسائل حقوقی / 09121400

ساعد امین جعفری کارشناس مسائل حقوقی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌هاي اجرايی در خصوص چگونگی اجرای تكليف مقرر در بند (د) تصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و مفاد بخشنامه مشترك شماره ۱۳۷۵۸ به شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ یک تبصره و ابهامات بی...

مسائل حقوقی / 07121400

عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد . اما سال 1398 رئیس دادگستری شهرستان شهریار بخشنامه ای صادر می کند با این محتوا که به منظور حراست از حقوق مالی دولت مالی دولت و...

مسائل حقوقی / 06121400

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مستقل از شخصیت حقیقی مدیران آنهاست. بنابراین اگر شما طلبی از یک شرکت داشته باشید باید علیه شرکت طرح دعوی کنید نه علیه مدیران آن. در یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده بود که : در دعاوی کارگران شاغل در شرکت...

مسائل حقوقی / 06121400

مدیر عامل شرکت های تجاری در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد(ماده 125 لایحه قانون تجارت) معمولا" اقامه دعوی و دفتع از هرگونه دعاوی جزء اختیارات هیات مدیره است که در...

مسائل حقوقی / 04121400

تنها رئیس قوه قضائیه مجاز به تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد. سال 1399 شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دستورالعملی...

قوانین و مقررات / 04121400

در راستای اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعیین مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی بخشنامه شماره ۶۵۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ صادر و ابلاغ نمود . طبق این...

قوانین و مقررات / 04121400

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجرایی" طی نامه شماره ۱۵۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این آئین نامه در راستای تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات...

قوانین و مقررات / 04121400

 طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران  گمرک زنجان و گمرک تمرچین به لیست گمرکات تخصصی  اضافه شد ( نامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۵۶۶۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲  مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ) گمرک زنجان برای صادرات پرمنگنات سدیم و  اسید سولفوریک و گمرک تمرچین جهت صادرات...

مسائل حقوقی / 04121400

ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یکی از ارکان سازمان بورس در نظر گرفته بودکه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. استدلالی که دیوان عدالت اداری دارد اینست که طبق ماده...