قوانین و مقررات / 04021395

آئین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی موضوع ماده 252 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در فروردین 95 ابلاغ گردید در این آئین نامه شیوه های اجرائی قرارهای نظارت و تامین قضائی مشخص شد. قرار های نظارت...

قوانین و مقررات / 04021395

ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در فروردین ماه سال 95 اصلاح گردید.متن اصلاحیه بشرح ذیل می باشد: ماده 34 - در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام...

سایر موارد / 03021395

عندالمطالبه آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهي و دين بر گردن زوج قرار مي‌گيرد تا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، عندالمطالبه گفته می شود. عندالاستطاعه شرطی است که طبق آن زوجه موافقت می کند که مهر خود را هروقت که زوج داشت...

مقالات / 24011395

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ویژگی‌ها و مزیت‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ساده سازی، تسهیل و کاهش نرخ مالیات بر ارث است. رویکردهای اصلی اصلاحیه جدید قانون مالیاتها، کاهش هزینه های مودیان مالیاتی و نیز سازمان مالیاتی است که این مقوله در افزایش...

قوانین و مقررات / 11011395

قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31 از تاریخ 95/1/1 لازم الاجرا می باشد.به برخی از تغییرات عمده این قانون اشاره می کنیم: -         قبلا" 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده های بانکی متوفی و 50 درصد ارزش سهام و 40 درصد سهم الشرکه متوفی از...

قوانین و مقررات / 22061394

ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ 94/6/4 ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 932/21402ﻣﻮﺭﺥ 93/9/24 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ، ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﮑﻤﻴﻞ، ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪیﻭ ﻧﺮﺥﮔﺬﺍﺭی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ...

سایر موارد / 05121393

با پیدایش زندگی اجتماعی، بروز منازعات  هم امر طبیعی بوده و در هر دوره‌ به اقتضای زمان، شیوه خاصی برای رسیدگی به شکایت‌ها یا مجازات مجرمان ایجاد شد. این آداب و رسوم در طول زمان بتدریج منجر به تدوین قوانین آیین‌ رسیدگی شده که امروزه به...